Verkeer en Ruimtelijke Ordening

Als grootste badplaats van Nederland is Scheveningen vooral in de zomermaanden een trekpleister voor veel toeristen en bezoekers uit Nederland maar ook daarbuiten. Met name voor de bewoners van Scheveningen leidt dat niet zelden tot grote verkeersproblemen. Daarnaast is de huidige infrastruktuur op het gebied van ruimteijke ordening een punt van zorg voor zowel bewoners als ondernemers.

De commisie VRO spant zich niet alleen in om problemen op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening te signaleren en onder de aandacht van de gemeente te brengen. Ook is de commissie pro-actief en ontwikkelt een stedenbouwkundige visie voor de toekomstige ontwikkelingen om als serieuze gesprekspartner met de gemeente namens de bewoners in discussie te kunnen gaan.

De commisie VRO bestaat uit zo’n 25 leden die over uiteenlopende expertise beschikken: civiel ingenieurs, planologen, juristen, informatie-analysten, enz. Deze vrijwillgers adresseren uiteenlopende zaken en zitten in verschillende werkgroepen die hieronder zijn weergegeven.