Woon- en Leefklimaat

De commissie stelt zich ten doel het woon- en leefklimaat in noordelijk Scheveningen te handhaven en te verbeteren. Alhoewel veel aspecten onder de noemer wonen en leven geschaard kunnen worden richt de commissie zich vooral op het bijdragen aan een veilige en schone wijk en het bevorderen van de sociale cohesie.

Veilig:
O.a. door bewoners te wijzen op inbraakgevoelige situaties, het signaleren van loszittende stoeptegels en straatstenen, kapotte lantaarnpalen, overlast door (hang)jongeren, verkeersonveilige situaties, het gratis verstrekken van strooizout om in de winter de stoep sneeuwvrij te maken, etc.

Schoon:
Het bestrijden van meeuwenoverlast, graffiti en hondenpoep, het opruimen van fietswrakken, signaleren van geluids- en lichtoverlast, etc.

Sociale Cohesie:
Dagelijks spannen veel vrijwilligers zich in voor een scala aan activiteiten die vooral in de wijkwinkel voor de buurtbewoners worden uitgevoerd. De commissie Woon-en leefklimaat is voortdurend bezig mensen in de wijk te werven voor het doen van vrijwilligerswerk. Bewoners, vooral oudere alleenstaanden, krijgen hierdoor een ‘wij gevoel’.

Buurt Interventie Team (BIT)