Aanmelden als lid

Word ook lid van de Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen voor slechts € 12,50 per jaar. Door lid te worden steunt u het werk van alle vrijwilligers ten behoeve van een beter woon- en leefklimaat in uw wijk. 
Uw contributie kunt u overmaken op rekening nr NL23INGB0000544261 t.n.v. Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen of contant betalen tijdens openingsuren (10.00 – 13.00) in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22A.

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden als lid van de Wijkvereniging.