Nieuwjaarsontvangst

Beste vrijwilligers, buurtbewoners, leden, GSBO voorzitters, politie, gemeente Den Haag, Welzijn Scheveningen en iedereen die wel eens in de Wijkwinkel komt,

Op dinsdag 23 januari om 17.00 uur hebben we in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22A een Nieuwjaars- ontvangst voor alle leden en toekomstige leden om te proosten op 2024!

Het is prettig als u zich even aanmeldt via T: 070 – 354 10 81 of via bnsscheveningen@ziggo.nl voor de boodschappen.

Hartelijke groet,

Riet M.A. van Beveren
Secretaris
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen

Nieuwe voorzitter

We hadden een korte vergadering, maar wel eentje met inhoud. We hebben het convenant, waarin de samenwerking met de gemeente Den Haag in staat beschreven, ondertekend. Mendy van Veen, stadsdeeldirecteur was voor deze gelegenheid aanwezig. Het convenant is getekend door het voltallige bestuur nog onder leiding van Bert van Swol.

Ook had Bert aangegeven zijn bestuursfunctie te willen neerleggen en er heeft zich 1 kandidaat aangemeld en dat is Cees Pluimgraaff. Alle aanwezige leden en bestuur hebben Cees Pluimgraaff aangesteld tot nieuwe voorzitter van de Bewoners- en wijkvereniging Noordelijk Scheveningen. Van harte welkom!