Welzijn Senioren

De Commissie Welzijn Senioren heeft als voornaamste doel om vanuit de bewonersorganisatie activiteiten te ontplooien die het welzijn van senioren in ons leefgebied kunnen bevorderen.

De meeste senioren in Noordelijk Scheveningen kunnen zich uitstekend redden . Helaas echter is er ook in onze wijk in individuele gevallen sprake van isolement, gebrekkige zelfredzaamheid en  onvoldoende kennis  voor het stellen van de juiste hulpvragen.

In Scheveningen concentreert zich het ouderenwerk rond het Servicepunt XL van Welzijn Scheveningen, locatie Prins Mauritslaan 82 , 2582 LV te Den Haag. Goed te weten dat in voorkomende gevallen onze wijkwinkel  u in deze  behulpzaam kan zijn bij het kiezen van het juiste zorg/hulp loket.

Naast de adviserende taak van de Commissie Welzijn Senioren  biedt de Wijkwinkel in de Gentsestraat 22a  een keur aan activiteiten waar Senioren volop aan bod komen.  Een goede indruk van deze activiteiten biedt de servicepagina in ons wijkorgaan, de Badgazet.

De  leden van de Commissie Welzijn Senioren zijn:

  • Cobie Dijkhuizen
  • Ineke Polderman
  • Riet van Beveren

De Commissie Welzijn Senioren is te bereiken via het algemene email adres van de BNS (bns@online.nl) of telefoonnummer  van de wijkwinkel (070) 354 10 81.