Nieuwe voorzitter Cees Pluimgraaff

TERUG NAAR OVERZICHT

We hadden een korte vergadering, maar wel eentje met inhoud. We hebben het convenant, waarin de samenwerking met de gemeente Den Haag in staat beschreven, ondertekend. Mendy van Veen, stadsdeeldirecteur was voor deze gelegenheid aanwezig. Het convenant is getekend door het voltallige bestuur nog onder leiding van Bert van Swol.

Ook had Bert aangegeven zijn bestuursfunctie te willen neerleggen en er heeft zich 1 kandidaat aangemeld en dat is Cees Pluimgraaff. Alle aanwezige leden en bestuur hebben Cees Pluimgraaff aangesteld tot nieuwe voorzitter van de Bewoners- en wijkvereniging Noordelijk Scheveningen. Van harte welkom!