Groen

De Commissie Groen streeft ernaar het groen in de wijk te beschermen, te behouden en waar mogelijk uit te breiden en te verbeteren . Een groene omgeving is een belangrijke basis voor een plezierige en gezonde woon- en leefomgeving.

Zij probeert dat te bereiken door:

  • Mede vorm te geven aan het nieuwe groenbeheerplan voor stadsdeel Scheveningen, samen met andere bewonersorganisaties in Scheveningen en de gemeente. Dit project zal naar verwachting eind 2015 van start gaan.
  • Regelmatig overleg met de gemeente te voeren over het groen in de wijk en aandacht te vragen voor gesignaleerde problemen of suggesties aan te dragen voor verbeteringen.

Leden van de Commissie Groen per augustus 2015:

Benno Smit (voorzitter), Marian Brakel, Mart Kaastra, Phil van der Zalm en Rob Visser.

De commissie zoekt nieuwe leden ter versterking. Affiniteit met openbaar groen is een pre. Bereidheid zich in de materie te verdiepen is zeer gewenst. Het leuke is dat bij openbaar groen andere zaken spelen dan bij een (stads) tuin.  Bereidheid om te investeren voor het groen voor de volgende generatie is een noodzaak:  Boompje groot, plantertje dood.

De commissie Groen is te bereiken via het algemene email adres van de BNS: bnsscheveningen@ziggo.nl of benno@nwpl.nl