Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur komt iedere 2 weken bijeen om operationele zaken te bespreken.

Cees Pluimgraaff – Voorzitter 


Riet van Beveren – Secretaris
Voorzitter commissie Woon & Leefklimaat

Hetty van de Broek – Penningmeester