Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur komt iedere eerste woensdag van de maand bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Cees Pluimgraaff – Voorzitter 


Riet van Beveren – Secretaris
Voorzitter commissie Woon & Leefklimaat

Hetty van de Broek – Penningmeester